Teamudvikling / Indholdsbeskrivelse

Indholdsbeskrivelse

Dag 1:
 
På den første kursusdag forberedes kursisterne mentalt som fysisk, så de får det størst mulige udbytte af de efterfølgende dage med nærkontakt til hestene. Dagen består af praktiske samarbejdsøvelser, teoretiske oplæg og tid til refleksion. Gennem øvelser og teori fra enneagrammet eller JTI skabes der en større forståelse for foretrukne handlemåder, reaktioner og mønstre hos en selv og andre. Der sættes fokus på det gode samarbejde og på styrkerne i at kende egne mønstre i kommunikation med andre.
Det forklares, hvordan heste kommunikerer, og hvorfor mennesker med stor succes kan bruge hesten som læremester i forbindelse med udvikling af samarbejdskompetencer.
Dagen foregår på Rørvig Centret med mindre andet ønskes. Se praktisk info.
 
Dag 2-3:
 
Dag 2-3 foregår på Ryttergaardens HorseManShipCenter, hvor kursisterne samarbejder med rolige og harmoniske heste og stilles overfor forskellige praktiske øvelser med heste fra jorden. Kursisterne arbejder både med frie heste i flokke samt med hestene i tov. Der arbejdes i grupper samt to og to. Kursisterne får bl.a. stillet til opgave at flytte en flok heste fra et punkt til et andet uden verbale kommunikation. Der sættes fokus på at samarbejde med hestene, lytte, forstå og komme videre i processen. De praktiske øvelser understøttes af refleksion, tid til fordybelse samt perspektivering til udfordringer i den mellemmenneskelige kommunikation fra kursisternes dagligdag.
Undervisningen tager udgangspunkt i øvelser fra Natural Horsemanship og alle øvelser er i overensstemmelse med hestens naturlige behov og instinkter. Der indgår ikke ridning i kurserne. Kursister kan dog efter ønske komme op og side på hesten i slutningen af kurset.
Susanne Berg | CVR: 28429460 | Sletterhøjvej 9, Nakke, 4500 Nykøbing Sj. - Denmark | Tlf.: +45 30 25 96 01 | susanneberg@horsemanshipcenter.dk