Hvorfor kommunikere med heste?
Hvorfor kommunikere med heste?
Hvorfor kommunikere med heste?
Hvorfor inddrage heste i erhvervskurser?

Hesten er dit spejl - det du ser i den, er sider af dig selv

Heste er yderst sensitive og følsomme dyr, der i samarbejde med mennesker reagerer på alt det, vi med vores kropssprog og nonverbale signaler sender ud til omverdenen. Heste har en højtudviklet nonverbal kommunikationsevne og kan i kommunikation med mennesker opfange de mindste signaler vi udsender med vores forskellige energier, udtryk, udstråling og kropslige vibrationer. Ved at kommunikere med heste får vi således chancen for at se os selv fra et andet perspektiv, med nogle andre øjne, og dermed øge vores selvindsigt, selvforståelse og kommunikationsevner.

De heste, vi arbejder med, er rolige og meget veltrænede, De har alle hver deres personlighed og er meget forskellige af sind og karakter. Afhængig af hvad vi udstråler og fortæller med vores nonverbale fremtoning, vil de heste, vi kommunikerer med, reagere meget forskelligt og dermed afspejle forskellige sider i os selv, vi muligvis ikke engang selv er bevidste om. Hesten er derfor en fantastisk mentor i forbindelse med udvikling af personlige kompetencer.

Heste er pga. deres instinkter som flok- og flugtdyr intuitivt tunet ind på at samarbejde og kommunikation er yderst vigtige faktorer. I kommunikation med mennesker opfatter heste os som potentielle medlemmer af flokken. De vurderer vores "rang" og "position" i flokken ud fra hvad vores kropssprog og nonverbale fremtoning fortæller om os. At skulle kommunikere med heste sætter derfor kursisternes kropsbevidsthed, kommunikationsevner og lederskabskompetencer på prøve, og er en formidabel vej til bevidstgørelse og optimering af eget kropssprog.

Hesten er altid tilstede i nuet og handler ud fra det

Heste reagerer ud fra det, der er nu og her og kan lære os om nær-vær og tilstedeværelse. Heste er ikke fordømmende, bærer ikke nag og bekymrer sig ikke om fortid eller fremtid. De er fordomsfrie og opfatter alle informationer som fakta og information. Kommunikation med heste kan derfor gøre os bevidste om reaktionsmønstre og handlemåder og hjælpe os til selvudvikling og større selvindsigt. Det er en lærerig udfordring at kommunikere med heste, hvad enten det gælder kursister, der i deres dagligdag er vant til bevidst at bruge deres kropssprog eller kursister, der endnu ikke er så bevidste om kropssprogets betydning.  
 
 Hesten er ekspert i aflæsning af nonverbale signaler

Vi bruger ofte vores forforståelse i kommunikationen med andre mennesker. Med heste har vi ikke nogen forforståelse, hvorved vores sanser bliver skærpet for at afklare, om vi gør det rigtige. Når vi kommunikerer med heste, kan vi ikke være vage i vores udtryk og sige "måske". Heste har brug for et klart ja eller nej - denne indsigt og træning i at kunne sige ja eller nej kan gøre kommunikationen nemmere i hverdagen.

Heste har ingen facade eller skjulte bagtanker, de er ikke interesse-ret i vores stilling eller hvor meget vi tjener, og de bekymre sig ikke om, hvordan vi ser ud. Heste har evnen til at fornemme vores puls, muskelspændinger og vejrtrækning på 30 meters afstand. Hestens overlevelse har været afhængig af denne evne, og en misfortolkning af rovdyret, ville medføre hestens død. På trods af, at denne fare for længst er drevet over for vores heste, er det et instinkt som til fulde fortsat er kraftfuldt.

Igennem hestens adfærd fortæller de os præcist, hvad vi gør ved dem, når vi kommunikerer med dem. Når hestene søger at skabe forbindelse til os, betyder det at vi er autentiske. Derfor er kommunikation med heste et effektivt læringsmiljø, hvor kursisterne bl.a. kan lege med nye måder at komme med deres budskab på, og på den måde øge deres potentiale.
 
Kommunikation med heste kræver
tilstedeværelse, nærvær, tålmodighed, kreativitet,
målrettethed, fleksibilitet, timing, præcision, empati
og evnen til at kunne værdsætte processen -

Værdier der direkte kan styrke vores personlige kompetencer og mellemmenneskelige relationer,
og som gør hesten til en sublim, værdig og skarp læremester.
Hvorfor kommunikere med heste?
Hvorfor kommunikere med heste?
Hvorfor kommunikere med heste?
Susanne Berg | CVR: 28429460 | Sletterhøjvej 9, Nakke, 4500 Nykøbing Sj. - Denmark | Tlf.: +45 30 25 96 01 | susanneberg@horsemanshipcenter.dk