Enneagrammet i samspil med heste

               - en effektiv vej til selvudvikling -

En af de største styrker ved Ennagrammet er, at det effektivt kan hjælpe os med at få indsigt i, hvor vi sidder fast i vores mønstre. Enneagrammet kan hjælpe os til at tydeliggøre egne styrker og svagheder, og til at klarlægge hvad vores grundlæggende drift egentlig er. Det er et effektivt værktøj til større forståelse af i hvilken retning, vi hver især går, når vi er hhv. trygge eller stressede, og om det er hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt for os selv og vores omgivelser.

For hver af de 9 typer er der en udviklingsvej, der giver klare redskaber til at komme videre i den personlige uviklingsproces. Der er uendelig meget inspiration at hente i Enneagrammet, hvad enten det er nyt for dig at arbejde med egen udvikling, eller du allerede er godt i gang med det at være i proces.

 

Hvorfor kombinere Enneagrammet med heste?

At sammensætte Enneagrammet med kommunikation med heste er unikt og skaber et læringsmiljø, som både fremskynder kursisternes selvindsigt og deres samarbejdsevner. Hestene fremmer også de autentiske lederegenskaber – både hos kursisterne selv og i det, at kunne lede andre.

Der ligger en stor styrke i at kombinere den teoretiske undervisning med praktiske øvelser.  Vi har levet hele vores liv med vores mønstre og kan sjældent med det samme sætte fingeren på, hvor vores udviklingspotentiale ligger. Når vi arbejder med hestene, bliver det lynhurtigt tydeligt, hvilke mønstre der hæmmer os, og hvor vores udviklingspotentiale ligger. På den måde bliver den nye viden hurtigt en integreret del af kursisterne selv og ikke kun en intellektuel viden, som kan være udfordrende at omsætte i praksis. Indsigter og redskaber fra kurserne kan derfor nemmere implementeres i hverdagen efterfølgende.

Hestenes rolle på vores Enneagramkurser

Hestene har ingen facade eller skjulte bagtanker, de er ikke interesserede i vores stilling, hvor meget vi tjener, og de bekymrer sig ikke om, hvordan vi ser ud. Hestene er flok- og flugtdyr, de lever i nuet og har en unik evne til at aflæse deres omgivelser, de har evnen til at fornemme vores puls, muskelspændinger og vejrtrækning på 30 meters afstand. Hestenes overlevelse har været afhængig af denne evne i årtusinder, og en misfortolkning af rovdyret, ville medføre hestens død. På trods af, at denne fare for længst er drevet over, er det et instinkt som til fulde fortsat er kraftfuldt hos vores heste.
Igennem hestenes adfærd fortæller de os præcist, hvad vi gør ved dem. Når hestene søger at skabe forbindelse til os, betyder det, at vi er autentiske. Derfor er øvelser med heste et yderst effektivt læringsmiljø, hvor kursisterne bl.a. kan lege med nye måder at komme med deres budskab på og på den måde øge deres potentiale.

 

Eksempler på emner, der arbejdes med på kurserne:

Kommunikation og samarbejde

Hestene reagerer altid positivt,  når vi er kongruente, det vil sige, når vi siger det samme, som vi udstråler, og når der er sammenhæng mellem vores krop, tanker og følelser.

Kommunikation består af både nonverbale og verbale signaler: 7% er indhold (verbale signaler), 38% er stemmeleje og tonefald (nonverbale signaler) og hele 55% er kropsprog (nonverbale signaler). For at forbedre vores kommunikation er der således god grund til at se på hvilke nonverbale signaler, vi hver især udsender. Hestene reagerer på alle de nonverbale signaler, og er derfor den perfekte læremester og sparringspartner.

Hver type har en helt specielt måde at kommunikere på og danne relationer på. Dette bunder både i, hvad der motiverer den enkelte, og hvad vi tror på. Hestene har også forskelligt temperament. En rolig og flegmatisk hest vil fx passe nogen typer fortrinligt, mens andre vil blive voldsomt provokeret og opfatte deres ro som ladhed eller langsomhed. Nogle heste vil vække empati og tålmodighed hos nogle kursister, og hos andre vil det vække modvilje og aggression.

Det er nøjagtig det samme, der gør sig gældende i samspillet mellem mennesker. Forskellen er, at hestene ikke bringer nogen historier med ind i kommunikationen. Den bliver således ikke påvirket af, om kommunikationen går dårligt, som en medarbejder der måske ville være bange for at miste sit arbejde, og derfor ikke tør fortælle sin leder, hvordan han oplever denne. Vi får derfor smidt den rene sandhed om os selv på bordet når vi står overfor hestene.

Når hestene giver feedback, kan vi ved at aflæse deres kropssprog se, om de fx er trygge og søger at holde forbindelsen. Jo mere kursisterne presser på for at få kontakt, jo mere vil hestene fx  ofte trække sig.

Ledelse

I vores arbejde og øvelser med hestene, er der en fantastisk forskel på, hvordan hestene arbejder for de forskellige typer. Nogle kursister udtaler ”ej, jeg har fået en nem hest, bare jeg havde fået en med noget mere udfordring”. Det vi ser er en hest som virkelig får forbindelse med kursisten, men hvor kursisten måske ikke anerkender det eller ser det. Andre kursister udtaler "denne her hest er virkelig stædig eller doven", men som dagen skrider frem er hesten pludselig blevet bedre. Nej, hesten har ikke ændret sig - kursisten har blot fået en større selvindsigt og er blevet mere bevidst om hvilke signaler han/hun udsender. Derfor opleves kommunikationen med hesten pludselig lettere.

Konfliktløsning og stresshåndtering

Mange konflikter bunder i, at vi ikke får sagt fra eller får sagt fra på en måde, som opfordrer til kamp. Når vi kommunikerer med mennesker og støder på udfordringer, kan det være nemt at mene, at det er den anden, der har et problem og bør ændre sig. Når vi arbejder med hestene bliver det meget tydeligt, at vi ikke kan ændre på den anden, men kun på os selv – helt parallelt til dagligdagen. Igennem Enneagrammet bliver typerne opmærksomme på, hvordan de indirekte og måske også ubevidst manipulerer andre for at få deres vilje, og hvad de allerdybest søger efter.

Kurserne kommer ind på spørgsmål som: Hvad er det, der motiverer os til at handle som vi gør? Hvad er vi indirekte styret af og hvilken arbejdsstrategi lægger vi for dagen? Er det altid den bedste, eller kunne det være klogt at handle anderledes?

At sætte grænser

Alle typer har udfordringer med at sige fra og sætte grænser. Nogle af typerne får slet ikke sagt fra og bliver i relationen indtil de en dag eksploderer. Andre af typerne trækker sig helt bort fra relationen og undgår på den måde at skulle melde ud. Atter andre har nemmere ved at sætte grænser, men kommer til at virke tromlende eller nedværdigende.  Igennem bevidsthed og øvelser med hestene kan typerne lære at sætte grænser på måder, der skaber gensidige respektfulde relationer.

Det er tydeligt i samarbejdet at se, hvordan hestene reagere på de forskellige typers tilgang til at sætte grænser. Typerne 5, 6 og 7 er placeret i hovedcenteret og har en mental tilgang til tingene, og de skal ofte ned i kroppen og ind i følelserne for at forstærke deres ønske om at flytte hesten, sætte grænser eller få hesten til at bevæge sig fremad.

Typerne 8, 9 og 1 er placeret i kropscenteret og har derfor en mere fysisk tilgang til tingene. Disse typer skal normalt lære at modellerer deres energi og lade det gå igennem deres kropscenter.
Typerne 2, 3 og 4 er placeret i hjertecenteret. Disse typer har ofte gavn af at blive mere bevidste om deres følelser og slippe deres image-baserede forsvar og ”bare” være med hesten.

Susanne Berg | CVR: 28429460 | Sletterhøjvej 9, Nakke, 4500 Nykøbing Sj. - Denmark | Tlf.: +45 30 25 96 01 | susanneberg@horsemanshipcenter.dk